Kwota łącznie zarezerwowana do wypłaty w okresie 4 lat dopłat z budżetu państwa dla osób korzystających z programu „Mieszkanie dla młodych” wyniesie 261,06 mln zł, przy tym dofinansowanie na rok 2014 przekroczy 191 mln zł, poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

BGK przyznał dofinansowanie wkładu własnego 11 490 osobom. Po raz pierwszy złożony został wniosek z terminem wypłaty w 2017 r. Banki kredytujące zawarły już 9 766 umów kredytowych o łącznej wartości przekraczającej 1.772 mln zł, podano w komunikacie.

„Najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy Pomorza (1 998 wniosków), Mazowsza (1 926 wniosków) oraz Wielkopolski (1 825 wniosków). Najmniej wniosków ze wsparciem państwa złożono na Opolszczyźnie (118 wniosków)” – czytamy dalej.

 „Mieszkanie dla młodych” to program mający wpływ na społeczny i gospodarczy rozwój kraju. Umożliwia młodym ludziom poprawę zdolności kredytowej i obniża raty kredytu w całym okresie finansowania zakupu pierwszego mieszkania lub domu. Osoby zaciągające kredyt hipoteczny mogą otrzymać dzisiaj od 10% do 15% dofinansowania ceny mieszkania w zależności od liczby dzieci w rodzinie i lokalizacji inwestycji, a w przypadku narodzin trzeciego i następnego dziecka dodatkowe 5 proc. z przeznaczeniem na spłatę kredytu.

Obsługą finansową programu „Mieszkanie dla młodych” zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego, działając na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

BGK to jedyny w Polsce bank państwowy. Od początku istnienia wspiera społeczno-gospodarcze programy rządowe oraz programy samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego.

Więcej czytaj na biznes.pl

Spread the word. Share this post!