NOTA PRAWNA

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych firmy VIRUM SZABŁOWSKA-CHANN Spółka Jawna, zwanej dalej VIRUM.

I. Prawo autorskie

1. Treść stron internetowych VIRUM chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że VIRUM wyrazi na to pisemną zgodę z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

2. Nazwy handlowe i inne oznaczenia zamieszczone na stronach internetowych VIRUM stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacjjnych.

II. Zasady korzystania z serwisu


1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej VIRUM mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

2. Informacje zamieszczone na stronie internetowej VIRUM w oznaczonych artykułach z prasy specjalistycznej mają charakter informacyjny. Firma VIRUM nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów o których mowa powyżej.

3. Informacja handlowa zamieszczona w serwisie internetowym nie stanowi oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów i usług.

4. Firma VIRUM zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

5. Osoby korzystające z możliwości przysłania komentarzy, opinii bądź sugestii potwierdzają, że przesłany materiał nie zawiera niezgodnych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publikacji treści, są właścicielem materiału lub mają nieograniczone prawo przekazania nam takiego materiału.

6. Przesyłając materiał do naszego serwisu internetowego VIRUM nabywa nieodpłatne prawo wykorzystania, używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń terytorialnych bądź czasowych.

7. Osoby przesyłające jakikolwiek materiał informacyjny na jeden z serwerów VIRUM zobowiązują się nie podjąć przeciwko nam żadnych działań w związku z przekazanym materiałem i zwolnią nas z odpowiedzialności jeśli osoby trzecie podejmą wobec nas działania w związku z przekazanym materiałem.

8. Osoby korzystające z możliwości przesyłania opinii, komentarzy bądż sugestii za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażają zgodę na korzystanie z adresu mailowego i danych zawartych w korespondencji w celu przesyłania informacji.

9. VIRUM nie może dokonywać i nie dokonuje weryfikacji treści zamieszczonych przez użytkowników stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za taką treść. VIRUM może w każdym czasie i według własnego uznania usunąć wszelkie treści przekazane przez użytkowników.

III. Odpowiedzialność


1. Informacje zawarte w serwisie internetowym VIRUM zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak VIRUM nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte w serwisie VIRUM mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.

2. Firma VIRUM nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na stronach internetowych VIRUM bez jej zgody udzielonej w formie pisemnej.

3. Firma VIRUM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszą eksploatacją, nawet gdy o możliwości szkody użytkownik został powiadomiony.

4. Firma VIRUM nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

5. Serwis internetowy VIRUM posiada linki do stron osób trzecich. VIRUM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia z taką stroną nie będącą własnością VIRUM nie oznacza, że VIRUM rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to na własną odpowiedzialność.

6. W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez e-mail: biuro@virum.pl lub na adres firmy:

VIRUM
SZABŁOWSKA-CHANN Spółka Jawna
ul. Modlińska 61
03-199 Warszawa