Oferujemy usługi dla klientów korporacyjnych i indywidualnych na obszarze całego kraju. Wykonujemy m. in. operaty szacunkowe, inspekcje nieruchomości, analizy opłacalności inwestycji, monitoring procesów inwestycyjnych, dla nieruchomości rynku komercyjnego oraz rynku mieszkaniowego.

W skład zespołu wchodzą Rzeczoznawcy Majątkowi, eksperci będący członkami prestiżowego Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Wszystkie opracowania, w tym operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami wyceny (RICS, TEGoVA, IVSC).


Przestrzegamy wysokich standardów instytucji krajowych i międzynarodowych:

The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego (PIRM)

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFVA)

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP)