Rating Polski jest bardzo stabilny. To jeden z najstabilniejszych ratingów w agencji Moody’s – ocenia Dietmar Hornung, zarządzający zespołem ratingów państwowych w międzynarodowej agencji ratingowej Moody’s.

„Polska ma bardzo stabilny rating, i to jest odzwierciedlone w jego perspektywie. To jeden z najstabilniejszych ratingów w Moody’s” – powiedział Hornung podczas spotkania z dziennikarzami.

Rating Polski w Moody’s to A2 od 2002 r.

„W tym czasie dużo się działo, wiele krajów w Europie utraciło swoje wysokie ratingi. W takim otoczeniu stabilność polskiego ratingu mówi sama za siebie” – dodał Hornung.

Ekonomista zaznaczył, że nie wypowiada się o możliwych przyszłych zmianach polskiego ratingu.

Hornung wskazał, że znacząca poprawa strukturalnego deficytu finansów publicznych czy trwałe obniżenie relacji długu publicznego do PKB może wesprzeć polski rating.

„Chodzi nam o wyraźne obniżenie ścieżki długu do PKB. Nie mówię tu o zdarzeniach jednorazowych” – podkreślił.

Jak wynika z prezentacji Moody’s, do poprawy polskiego ratingu przyczynić się może także trwałe obniżenie deficytu na rachunku obrotów bieżących oraz poprawa międzynarodowej pozycji finansowej w średnim terminie.

„W przeciwną stronę działać może trwałe pogorszenie potencjalnego wzrostu gospodarczego czy niewypełnianie celów konsolidacji fiskalnej i pogorszenie dynamiki długu” – powiedział Hornung. „Spełnienie kryteriów z Maastricht samo w sobie jest wsparciem dla ratingu” – dodał.

Ekonomista agencji ocenia, że otoczenie gospodarcze jest obecnie słabsze niż na początku roku. „Wskazują na to np. miesięczne dane z niemieckiej gospodarki. Ponadto nie sprzyja otoczenie niskiej inflacji” – powiedział. „Ratingi nie zmieniają się jednak pod wpływem kwartalnych danych o PKB” – zaznaczył ekonomista.

Moody’s w pięciostopniowej ogólnej skali (bardzo wysoki, wysoki, średni, niski, bardzo niski) siłę gospodarczą Polski ocenia bardzo wysoko, a siłę instytucjonalną wysoko, co składa się na bardzo wysoką ocenę odporności gospodarczej. W połączeniu ze średnią oceną siły fiskalnej daje to wysoką ocenę siły finansowej państwa.

„Polska ma lepsze wskaźniki fiskalne niż niejeden kraj europejski, a średnia ocena siły fiskalnej wynika z tego, że państwa azjatyckie mają lepsze wskaźniki” – wyjaśnił Hornung.

Ryzyko dla wywiązywania się z płatności ocenione jest jako średnie. Wszystko to daje możliwość przyznania Polsce ratingu od A1 do A3.

Źródło: PAP

Spread the word. Share this post!