Inflacja w listopadzie 2014

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2014 r. spadły o 0,2 proc. względem października br. W porównaniu z listopadem 2013 r. były zaś niższe o 0,6 proc. Ministerstwo Gospodarki oczekiwało wolniejszego tempa spadku cen w listopadzie. Głównym czynnikiem, który miał wpływ na zmianę cen w listopadzie 2014 r., był spadek cen […]

Czytaj więcej