Projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami został przyjęty

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju. Na podstawie znowelizowanej ustawy prezes Głównego Urzędu Statystycznego rozpocznie publikację kwartalnych wskaźników zmian cen nieruchomości. Będą one ogłaszane odrębnie dla każdego województwa nie później niż w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kwartału, którego dotyczą. Ponadto zmiany dotyczą wyciągów […]

Czytaj więcej

Nowelizacja Prawa budowlanego

Uchwalona w czwartek przez Sejm nowelizacja Prawa budowlanego znosi pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych, gdy ich budowa lub przebudowa nie jest uciążliwa dla sąsiadów; nowe przepisy przyspieszają też wydawanie zgody na użytkowanie. Nowela Prawa budowlanego znosi wymóg uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Rozwiązanie to dotyczy budynków, których obszar oddziaływania nie […]

Czytaj więcej

Będzie nowe prawo o działalności gospodarczej

Odstąpienie od karania przez rok osoby fizycznej, rozpoczynającej działalność gospodarczą, identyfikacja przedsiębiorcy tylko według NIP – to m.in. założenia nowego prawa o działalności gospodarczej, przygotowane przez resort gospodarki. Podczas niedawnego expose premier Ewa Kopacz zapowiedziała powstanie w szybkim czasie nowej ustawy o działalności gospodarczej. PAP dotarła do wstępnych, wyjściowych założeń tego dokumentu, powstałych w Ministerstwie […]

Czytaj więcej