Zespół Doradców Majątkowych tworzą specjaliści składający się z licencjonowanych rzeczoznawców majątkowych, w tym również rzeczoznawców posiadających uprawnienia Królewskiego Instytutu Rzeczoznawców Majątkowych (RICS) w Wielkiej Brytanii.

Wycen
a nieruchomości przygotowywana jest zgodnie ze standardami zawodowymi zatwierdzonymi przez:

-
Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
-
Europejską Grupę Rzeczoznawców Majątkowych (TEGoVA)
-
Królewski Instytut Rzeczoznawców Majątkowych w Wielkiej Brytanii (RICS)

Przedmiotem realizowanych przez nas zleceń są zarówno pojedyncze nieruchomości, jak i portfele komercyjne oraz mieszkaniowe wykonywane na potrzeby instytucji finansowych, deweloperów, funduszy inwestycyjnych, a także innych podmiotów instytucjonalnych oraz indywidualnych.

Nasze usługi dostępne są na terenie całego kraju.

Krótka charakterystyka usług:

Wyceny nieruchomości

- pełne wyceny nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w postaci operatów szacunkowych
- poszerzone wyceny nieruchomości windykowanych z analizą płynności sprzedaży, analizą rynku
  pośredników i analizą opłacalności przejęcia nieruchomości od komornika po nieudanej II licytacji
- opinie o wartości nieruchomości
- ekspertyzy dotyczące wartości bankowo
hipotecznej nieruchomości
- foto inspekcje nieruchomości wraz z  kontrolą stanu zaawansowania robót

Analizy i badanie rynku

- ocena atrakcyjności inwestycji wspomagająca podjęcie decyzji biznesowych
- badanie poziomów cen i czynszów dla powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych,
  produkcyjnych i mieszkalnych oraz wysokości stawek dzierżawnych gruntu
- analiza SWOT nieruchomości  lub planowanej inwestycji
- badanie trendów rynkowych
- ocena poziomu możliwych do uzyskania stawek czynszów dla planowanych inwestycji lub
  możliwych do uzyskania poziomów cen przy zakładanej sprzedaży
- analizy „HIGHEST AND BEST USE” (HBU) dla nieruchomości
- przeprowadzanie procesu badania i weryfikacji stanu prawnego, technicznego oraz finansowego
  nieruchomości
„DUE DILIGENCE”

Doradztwo inwestycyjne w zakresie

- inwestycji planowanych,
- inwestycji na rynku nieruchomości,
- opłacalności inwestycji (opracowywanie scenariuszy inwestycji),
- inwestycji w toku,
- inwestycji zrealizowanych,
- inwestycji w aspekcie rynku lokalnego i ryzyka,
- inwestycji w aspekcie warunków finansowych,
- stanów prawnych nieruchomości i przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania
  przestrzennego.