Oferujemy usługi dla klientów korporacyjnych i indywidualnych na obszarze całego kraju. Wykonujemy m. in. operaty szacunkowe dla wyceny nieruchomości, inspekcje nieruchomości, analizy opłacalności inwestycji, monitoring procesów inwestycyjnych, dla nieruchomości rynku komercyjnego oraz rynku mieszkaniowego, wycenę przedsiębiorstw oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wycenę maszyn i urządzeń.

W skład zespołu wchodzą Rzeczoznawcy Majątkowi, eksperci będący członkami prestiżowego Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Wszystkie opracowania, w tym operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami wyceny (RICS, TEGoVA, IVSC).


Należymy do międzynarodowych instytucji, które wyznaczają wysokie standardy zawodowe:

The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego (PIRM)

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFVA)

Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA)

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP)