Wycena nieruchomości
wycena przedsiębiorstw
wycena maszyn i urządzeń

– – –

biuro@virum.pl
(+48) 22 747 10 40 (+48) 508 318 724

Usługi dla przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw
Wycena nieruchomości komercyjnych
Wycena maszyn i urządzeń

Usługi dla klientów indywidualnych

Wycena nieruchomości
Opinie na potrzeby zakupu i sprzedaży
Doradztwo inwestycyjne

Inne usługi

Due Dilligance
Analiza Highest and Best Use
Analizy rynku nieruchomości

Zapraszamy do naszego biura:

Warszawa, ul. Pańska 73
email: biuro@virum.pl
tel.: (+48) 22 747 10 40
tel.: (+48) 508 318 724

Usługi:

Wycena nieruchomości
Wycena przedsiębiorstw
Wycena maszyn i urządzeń
Analizy rynku nieruchomości
Due Dilligance i HBU

Oferujemy usługi dla klientów korporacyjnych i indywidualnych na obszarze całego kraju. Wykonujemy m. in. operaty szacunkowe dla wyceny nieruchomości, inspekcje nieruchomości, analizy opłacalności inwestycji, monitoring procesów inwestycyjnych, dla nieruchomości rynku komercyjnego oraz rynku mieszkaniowego, wycenę przedsiębiorstw oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wycenę maszyn i urządzeń.

W skład zespołu wchodzą Rzeczoznawcy Majątkowi, eksperci będący członkami prestiżowego Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Wszystkie opracowania, w tym operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami wyceny (RICS, TEGoVA, IVSC).


Należymy do międzynarodowych instytucji, które wyznaczają wysokie standardy zawodowe:

The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego (PIRM)

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFVA)

Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA)

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP)